BNOR examen

Bij divisie BNOR doet iedereen examen die binnen vijf aanééngesloten jaren minimaal 4 keer gezakt is voor het praktijkexamen bij het CBR. Het BNOR examen duurt 15 minuten langer dan het CBR examen. Dat biedt de gelegenheid de kandidaten meer op hun gemak te stellen voor en tijdens het praktijkexamen. Het BNOR examen wordt op een ander locatie afgenomen dan het CBR examen. De examencentra voor BNOR bevinden zich op een wat rustigere locatie.

het praktijkexamen

Het examen duurt in totaliteit ca. 70 minuten. Een kwartier hiervan is gereserveerd voor de introductie met uw examinator en voor de toelichting op de uitslag na het examen. Het examen is net als een CBR examen opgebouwd uit een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet oplezen op een afstand van 25 meter. Tevens zul je een aantal voorbereidings-en controlehandelingen uitvoeren op de lesauto. Tijdens de rit zal de examinator de extra tijd van 15 minuten gebruiken om je op jouw gemak te stellen. De examinatoren houden rekening met nervositeit dat van grote invloed kan zijn op jouw rijgedrag. Zij zullen de spanning zoveel mogelijk trachten te verminderen. Zonodig wordt de auto even langs de kant van de weg gezet om de zenuwen tot bedaren te brengen.

De examinator zal je beoordelen op 7 examenonderdelen zoals, in-, en uitvoegen, gedrag op kruispunten, bijzondere manouvres e.d. De examenonderdelen worden weer gekoppeld met 13 onderwerpen zoals kijkgedrag, snelheid, plaats op de weg, milieu enz. Tevens zul je een deel van de examenrit zonder aanwijzing van de examinator rijden, de zogenoemde zelfstandig rijden. Na de rit zal de uitslag bekend worden gemaakt en een toelichting worden gegeven. Vervolgens zal de examinator het zelfreflectieformulier met je doornemen.

geslaagd of gezakt

Als je bent geslaagd, dan zal het CBR de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid elektronisch verzenden naar het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister (CRB). Op vertoon van jouw legitimatiebewijs en in ruil van een pasfoto in kleur en het vereiste tarief kunt u bij uw gemeentehuis/stadhuis, de dag na het examen, jouw rijbewijs aanvragen. Je kunt het rijbewijs 5 werkdagen na aanvraag ophalen of bij spoed-aanvragen de volgende dag. Bent je gezakt, dan licht de examinator toe welke examenonderdelen onvoldoende waren. Jouw rij-instructeur zal in de vervolglessen deze onderdelen extra in behandeling nemen.

Facebookmail